Revize spalinové cesty a vystavení zprávy o revizi

Revize komína a kontrola komína není totéž. Kontrola a čištění komínů je činnost pravidelná, zatímco revize je potřebná pouze v určitých případech.

Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, máme nápovědu v zákoně, konkrétně ve vyhlášce č.34/2016 Sb., kde se dozvíme  v § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1., následující informace:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

(Nejste-li si přesto jistí, do které kategorie patří váš konkrétní případ, zavolejte nám nebo napište zprávu, poradíme vám!)

Způsob revize a výsledná zpráva o revizi podléhá taktéž legislativním požadavkům a je nutné svěřit ji autorizované osobě, což je Revizní technik spalinových cest - naše oprávnění naleznete zde. Ke zprávě o revizi náleží také Technický protokol revize spalinové cesty a tepelně technický a hydraulický výpočet.