Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. - Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty