Čištění komínů a kouřovodů, vystavení zprávy o roční kontrole komínu

Nedílnou součástí péče o komín (a celou spalinovou cestu) je pravidelné čištění a kontrola - a to nejen proto, že nám to ukládá zákon 320/2015 Sb. (konkrétně pak prováděcí vyhláška č.34/2016). Pokud o komín dbáme, odmění se nám také vyšší bezpečností, lepším procesem spalováním a úsporou vynaložených nákladů.

Podle přílohy č.2 vyhlášky č.34/2016 je potřeba spalinovou cestu (což je souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší) čistit a kontrolovat v pravidelných intervalech, v závislosti na použitém palivu a intenzitě využití.

Pro zjednodušení, komín a celou spalinovou cestu je potřeba zkontrolovat a vyčistit zejména v těchto případech:

  • před začátkem topné sezóny (doporučujeme to spíše dělat PO UKONČENÍ sezóny, jednak víte, co vás v průběhu topení trápilo a taky kominíci budou mít více času :-)
  • pokud při topení cítíte neobvyklý zápach
  • tah komína je špatný, případně se vám kouř nedaří odvádět

Napište nám a objednejte si čištění a kontrolu ještě dnes 

 Ceník kominických prací týkajících se kontrol a čištění:  
 Kontrola spalinové cesty dle zákona 320/2015 Sb (od 1.1.2016) - platnost kontroly je 1 rok 450,-
 Vyčištění komína pro pevná paliva současně s provedením kontroly  od 200,- 
 Vyčištění komína pro plynná paliva současně s provedením kontroly  od 180,- 
 Vyčištění komína bez provedení kontroly  od 500,- 
 Prohlídka komínovou kamerou   od 470,-  
   

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou orientační - vždy závisí na konkrétních podmínkách u objednatele


Pro pořádek zde uvádím příklad činností, které by měl kominík provést, pokud si ho na čištění objednáte:

Kontrola spalinové cesty začíná na hrdle spotřebiče, takže kominík by měl zkontrolovat stav kouřovodu, jestli průměr kouřovodu odpovídá průměru hrdla spotřebiče a materiál kouřovodu odpovídá typu používaného paliva, také se ujistí, že hrdlo spotřebiče a kouřovod jsou správně sesazené k sobě a nejeví známky netěsností. Kouřovod musí být správně připojený do komína a musí být dobře průchodný.

Dalším bodem po kontrole kouřovodu je sopouch - to je místo, kde se připojuje kouřovod na komín. Zde je nutné, aby byl kominík vybavený baterkou a teleskopickým zrcátkem - jen tak může zkontrolovat stav uvnitř komínu a prozkoumat "kvalitu" sazí, zjevné praskliny v komíně, případně stav komínové vložky a vizuálně ověřit průchodnost spalinové cesty.

Pak je nutné najít vybírací dvířka - pokud víte, kde jsou, usnadníte svému kominíkovi život, protože vynalézavost těch, kdo je kam umisťovali, občas nezná mezí...Nicméně, jak praví litera zákona, umístění vybíracích dvířek musí být takové, aby k nim byl za jakýchkoliv podmínek přístup a měly by být mimo hlavní obytné místnosti. Ideálně tedy v chodbě, ve sklepě, v garáži, apod.

"Nalezená" vybírací dvířka poslouží k tomu, aby se kominík přesvědčil, jestli na dně komína neleží příliš mnoho sazí, nečistot, mrtvých ptáků nebo také příliš mnoho vody - vše co v komíně nemá co dělat, musí pryč.

Následuje vizuální kontrola komína v celé délce, je-li to samozřejmě možné. Hledají se zejména trhliny, vypadané kousky materiálu, dehtové a jiné fleky, drolící se omítka a podobné "nápovědy", signalizující, že něco není v pořádku. Zejména je potřeba dohlédnout na vzdálenost hořlavých konstrukcí od pláště komína (trámy, střešní a jiné fólie, polystyrenové desky, případný nábytek,apod.), pokud je to možné dovolí, kontrolují se také prostupy svislými i vodorovnými konstrukcemi.

Nad střechou kominík zkontroluje vnější plášť komína - stav krycí desky, zdiva komína, zda se nezačíná komínový plášť díky povětrnostním vlivům rozpadat, a také z vrchu prosvítí celý komínový průduch baterkou, aby mohl opětovně zhodnotit z jiného úhlu stav uvnitř komínu. 

A to ještě není vše - je třeba vyhodnotit přístupnost komína (musí být dodržena v maximální míře) a také bezpečnost práce na střeše - nad střechou by měly být nášlapy, lávka či ukotvení pro žebřík.

Poté kominík oznámí majiteli či správci výsledek kontroly. V případě zjištěných nedostatků stanoví termín jejich odstranění a navrhne způsob odstranění závad.

Po návratu z kontroly následuje vyhotovení zprávy o kontrole - tato zpráva, resp. její obsah je definován přílohou č.3 v vyhlášce 34/2016. (Kromě náležitostí typu jméno a adresa objednatele, údaje o oprávněné osobě apod, také popisuje vlastnosti spalinové cesty jako celkovou výšku, účinnou výšku, průměr průduchu, délku a průměr kouřovodu, typ spotřebiče a jeho výkon vč. užívaného paliva.)


Z činností uvedených výše je patrné, že cena za provedení kontroly není nijak přemrštěná a v porovnání s cenou lidského života je prakticky zanedbatelná.

V této souvislosti musíme zmínit také varování proti takzvaným "nájezdním" kominíkům, poněvadž to jsou obvykle lidé, kterým je čistota a bezpečnost vašeho komínu většinou úplně ukradená, jediné, o co jim jde, jsou snadno vydělané peníze - a vám potom v případě škodní události zbudou jen oči pro pláč a bezcenný papír o jakési kontrole, která vlastně vůbec neproběhla...Pokud vám zazvoní u domu kominík, kterého jste si neobjednali, a nabízí kontrolu komína za podezřele nízkou částku (200-300Kč), raději mu zabouchněte rovnou před nosem.